We are ADT Creative

ADT Creative leverages a combination of creative thinking and modern technology as the foundation for communication campaigns. Through innovative methods, improvements, and the application of technology, particularly Digital Twin – A digital representation, Meta Human, and Social Commerce, ADT Creative offers brands outstanding marketing ideas together with unique, comprehensive experiences.

Technology Ownership

Thấu hiểu mọi nhu cầu và mong muốn của khách hàng

Continously innovating and introducing new solutions

Sẵn sàng đầu tư thời gian, nhân lực để đưa ra các tư vấn chiến lược cùng ý tưởng sáng tạo về nội dung và công nghệ vượt ngoài mong đợi của khách hàng

Creating comprehensive experiences

Tiên phong cung cấp giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo trong hoạt động truyền thông tương tác, bán hàng và chăm sóc khách hàng: AR/VR/Virtual Life ở thị trường Việt Nam cũng như Châu Á.

Professional - Effective

Tiên phong cung cấp giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo trong hoạt động truyền thông tương tác

Vision

Kiên trì lựa chọn một con đường khác với số đông trong ngành sáng tạo, các ứng dụng marketing công nghệ của ADT Creative sau gần 10 năm phát triển đã mở ra một hướng đi mới, có thể sẽ là xu hướng chính trong thời gian tới tại Việt Nam.

Our humans

We are ADT Creative – Creator of exclusive & unique marketing campaign and digital experience

01
Nguyen The Duy
Founder
02
Nguyen Ngoc Bich
Chief Executive Officer
03
Do Mai Chi
Project Director
04
Mr. Bob
Business Development Director

Chúng tôi tạo nên sự khác biệt