Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện nhờ ứng dụng công nghệ tiên phong kết hợp cùng tư duy sáng tạo đột phá!

01
Tư vấn chiến lược
Cung cấp giải pháp tư vấn chiến lược tối ưu, toàn diện nhằm tạo nên chiến dịch Marketing tổng thể, bền vững.
02
Chiến dịch sáng tạo
Tạo nên những chiến dịch sáng tạo đột phá, đón đầu thị trường nhờ tư duy mới, góc nhìn mới và giải pháp mới.
03
Sự kiện tương tác
Tiên phong ứng dụng công nghệ Metaverse/VR/AR/XR, ADT không ngừng phát triển các giải pháp công nghệ tương tác vượ trội giúp doanh nghiệp có lợi thế "đi trước đón đầu"
04
Xây dựng đại sứ ảo
ADT hiện là đơn vị sở hữu công nghệ tạo hình đại sứ ảo siêu thực hàng đầu với quy trình xử lý phức tạp để đạt đến độ hoàn mỹ như người thật.
05
Booking KOLs/KOCs
Cung cấp giải pháp Booking KOLs/KOCs tổng thể giúp lan tỏa thương hiệu, tăng tương tác với khách hàng và bứt phá doanh thu.