Tư vấn chiến lược

Thương hiệu là tài sản vô hình vô cùng to lớn của mỗi doanh nghiệp. Để có một thương hiệu mạnh, để có vị trí tốt trong tâm trí người tiêu dùng đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có tư duy và đầu tư cho thương hiệu.
ADT Creative đồng hành cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chiến lược để tìm hiểu, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, phát huy sức mạnh nội tại thương hiệu, và tối đa hoá hiệu quả, lợi thế cạnh tranh cũng như gia tăng giá trị thương mại của một thương hiệu dẫn đầu.

Thương hiệu là tài sản vô hình vô cùng to lớn của mỗi doanh nghiệp. Để có một thương hiệu mạnh, để có vị trí tốt trong tâm trí người tiêu dùng đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có tư duy và đầu tư cho thương hiệu.
ADT Creative đồng hành cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chiến lược để tìm hiểu, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, phát huy sức mạnh nội tại thương hiệu, và tối đa hoá hiệu quả, lợi thế cạnh tranh cũng như gia tăng giá trị thương mại của một thương hiệu dẫn đầu.

Quy trình làm việc
Tiếp nhận yêu cầu

Lắng nghe định hướng kinh doanh, các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và giá trị cốt lõi doanh nghiệp mong muốn xây dựng

Gửi bản đề xuất

Bản đề xuất giải pháp gồm: cách thức triển khai, khảo sát thực trạng, phân tích và xây dựng phương án đề xuất. Thảo luận và thống nhất phạm vi thực hiện

Ký hợp đồng

Hai bên tiến hành ký hợp đồng dựa vào thống nhất phạm vi thực hiện ở bước 2.

Triển khai

Tư vấn và triển khai dựa vào bản đề xuất . Định kỳ cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý sự cố phát sinh.

Báo cáo - Theo dõi

Theo dõi, đo lường hiệu quả triển khai và báo cáo. Dựa vào kết quả thực tế, đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

1

Tiếp nhận yêu cầu

Lắng nghe định hướng kinh doanh, các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và giá trị cốt lõi doanh nghiệp mong muốn xây dựng

tiep-nhan-yeu-cau
2

Gửi bản đề xuất

Bản đề xuất giải pháp gồm: cách thức triển khai, khảo sát thực trạng, phân tích và xây dựng phương án đề xuất. Thảo luận và thống nhất phạm vi thực hiện

gui-ban-de-xuat
3

Ký hợp đồng

Hai bên tiến hành ký hợp đồng dựa vào thống nhất phạm vi thực hiện ở bước 2.

ky-hop-dong
4

Triển khai

Tư vấn và triển khai dựa vào bản đề xuất . Định kỳ cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý sự cố phát sinh.

trien-khai
5

Báo cáo - Theo dõi

Theo dõi, đo lường hiệu quả triển khai và báo cáo. Dựa vào kết quả thực tế, đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

bao-cao-theo-doi