BIDV – Phòng truyền thống BIDV

Thông tin chiến dịch
Khách hàng:
Viettel Telecom
Tên chiến dịch:
Communication

Hạng mục khiển khai:

  • ADT Creative tạo nên Phòng truyền thống BIDV bằng công nghệ thực tế ảo VR
  • Sản xuất các nội dung dưới nhiều hình thức khác nhau như hình ảnh, video, thuyết minh…
  • Hỗ trợ truyền thông trong suốt dự án

Mục tiêu:

  • Gia tăng trải nghiệm của khách hàng và tái hiện sinh động từng thời kỳ phát triển của BIDV.
  • Xoá nhoà khoảng cách không gian và thời gian nhờ ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR
  • Gia tăng nhận biết của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của BIDV

Điểm nhấn:

Trải nghiệm tại: https://phongtruyenthong.bidv.com.vn/

ADT Creative cùng BIDV đã mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, hiện đại với phòng truyền thống bằng công nghệ thực tế ảo VR. Để tiếp cận gần gũi hơn tới người xem, mỗi hiện vật, tư liệu lịch sử gắn liền qua từng thời kỳ phát triển của BIDV cũng được nâng cấp với phiên bản số hoá 360 và thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như hình ảnh, video, thuyết minh… Nhờ đó, những câu chuyện và dữ kiện lịch sử được kể một cách sinh động, chân thực và cuốn hút hơn tới mọi đối tượng trải nghiệm.

Share this post

Các chiến dịch khác