Panasonic – Học bổng Panasonic

Thông tin chiến dịch
Khách hàng:
Viettel Telecom
Tên chiến dịch:
Communication

Hạng mục khiển khai:

  • Cố vấn các hoạt động truyền thông
  • Trực tiếp triển khai các hoạt động marketing/truyền thông độc đáo, sáng tạo

Mục tiêu:

  • Gia tăng nhận biết của khách hàng về quỹ Học bổng Panasonic Scholarship
  • Gia tăng nhận thương hiệu Panasonic và lan tỏa thông điệp nhân văn đến khách hàng

Điểm nhấn:

Với vai trò cố vấn truyền thông, ADT Creative đã đưa quỹ Học bổng Panasonic tiếp cận rộng rãi đến các đối tượng có nhu cầu, lan tỏa thông tin về chương trình trên các fanpage cộng đồng sinh viên. Nhờ vậy, trong nhiều năm phát động, Panasonic Scholarship luôn được các bạn sinh viên hào hứng đón nhận với số lượng lớn hồ sơ đăng ký.

Share this post

Các chiến dịch khác