Vin Group – Grand World Phú Quốc

Thông tin chiến dịch
Khách hàng:
Viettel Telecom
Tên chiến dịch:
Communication

Sản phẩm:

Ứng dụng di động

Mục tiêu:

Phát triển ứng dụng bất động sản có sa bàn ảo – thay thế sa bàn truyền thống nhằm hỗ trợ tối đa cho Sale và Marketing khi vừa lưu trữ toàn bộ thông tin, hình ảnh dự án từ tổng thể đến chi tiết, gọn nhẹ, tiện lợi.

Điểm nhấn:

Phát triển ứng dụng với tính năng và lợi ích vượt trội

Link trải nghiệm: https://www.youtube.com/watch?v=LA9jKKfh_X0&t=107s

Share this post

Các chiến dịch khác