Hoiana – Website tương tác, VR360

Thông tin chiến dịch
Khách hàng:
Viettel Telecom
Tên chiến dịch:
Communication

Mục tiêu:

Phát triển website tương tác, VR360

Số hoá các dự án khách sạn tại Hoiana lên website để khách hàng ngắm nhìn nội thất căn hộ ở trong không gian 360

Link trải nghiệm: https://adtcreative.vn/360/hoiana/

Share this post

Các chiến dịch khác