AI DIGITAL HUMAN & MASCOT AI

Hợp nhất giải pháp công nghệ người ảo Metahuman/Mascot
cùng công nghệ AI, nhằm tạo ra AI Digital Human/Mascot
có tốc độ phản hồi gần như real-time.

 

1. Video, TVC

2. Bộ ảnh

3. OOH, POSM

4. Tiktok, Livestream

5. Trợ lý ảo AI (trên web/app, holobox…)

6. Biểu diễn

Công nghệ AI text-to-speech, speech-to-voice, chuyển giọng nói sang biểu cảm khuôn mặt

Công nghệ AI GPT

Công nghệ NLP xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Ứng dụng trên web/app, hỗ trợ khách hàng ngay qua internet

Ứng dụng trên PC, Holobox phục vụ sự kiện, các địa điểm cố định (Tòa nhà văn phòng, tòa cư dân, các điểm công cộng có đông traffic)

AI DIGITAL HUMAN
Đại sứ ảo kết hợp công nghệ AI

 

Tìm hiểu thêm 

MASCOT AI

Công nghệ tạo hình 3D
kết hợp với AI Chatbot

  

Tìm hiểu thêm   

 

AR You Ready to Create Magic?