AI DIGITAL HUMAN

Đại sứ ảo kết hợp công nghệ AI

 

Digital Human do ADT phát triển
(theo 2 cấp độ Head replacement và Full CG) đạt trình độ STATE OF THE ART trên các phương diện:
Vượt trội hoàn toàn và dẫn đầu mọi đơn vị trên thị trường Việt Nam hiện nay.

CORE 42 BY G42

Đối tác chiến lược

 

 

Tìm hiểu thêm   

 

VI AN 
Đại sứ ảo VIETTEL

 

Tìm hiểu thêm 

MR PHIN

Đại sứ ảo PHIN DELI

 

 

Tìm hiểu thêm   

FITTY
Đại sứ ảo FIT GROUP

 

 

Tìm hiểu thêm 

AR You Ready to Create Magic?