Le Monde Steak – Chiến dịch truyền thông

Thông tin chiến dịch
Khách hàng:
Viettel Telecom
Tên chiến dịch:
Communication

Mục tiêu:

  • Xây dựng định vị thương hiệu nhất quán
  • Mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu
  • Chiến lược và định vị thương hiệu với hình ảnh gắn liền với yếu tố lãng mạn, đầy cảm hứng từ “Thành thị Pháp”.

Điểm nhấn:

  • Thiết kế hình ảnh thương hiệu, hình ảnh và định dạng trên các trang mạng xã hội
  • Chiến dịch định vị thương hiệu kết hợp với việc khai trương nhà hàng mới
  • Chiến dịch truyền thông: Video Clip, C2C clip, …

Share this post

Các chiến dịch khác