Tech Showcase

Toàn trình triển khai sự kiện với DNA công nghệ kết nối xuyên suốt các hoạt động:


  • Xây dựng trải nghiệm công nghệ: Phát triển phần mềm/ứng dụng, AR/VR, nhập vai, giả lập.

  • Kết hợp trình diễn ánh sáng, tương tác đa chiều real-time – tạo hiệu ứng bùng nổ đa giác quan & hiệu quả truyền thông.

AR You Ready to Create Magic?